Tư vấn giám sát thi công

Tư vấn giám sát thi công

07
Năm 2008
300
Giá gói thầu:
 • 285.848.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói