Kiểm tra, chúng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

Kiểm tra, chúng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

11
Quý II/2008
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 31.705.247 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói