Mua sắm thiết bị máy đo 3 chiều – CMM phục vụ bảo dưỡng máy bay của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75

Mua sắm thiết bị máy đo 3 chiều – CMM phục vụ bảo dưỡng máy bay của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75

1
90 ngày kể từ khi phát hành HSMT
06 tháng kể từ khi hợp đồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Giá gói thầu:
 • 310937 (EURO)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu