Khảo sát địa hình, địa chất; lập dự án đầu tư; lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

Khảo sát địa hình, địa chất; lập dự án đầu tư; lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

01
Sau khi HSMT được UBND TP phê duyệt
Theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 273.448.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói