Trạm biến áp 320KVA

Trạm biến áp 320KVA

13
Quý III/2009
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 380.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá