Khối lớp học, khối hành chánh; Khối nhà bếp, phục vụ; Cổng hàng rào, nhà xe GV, nhà bao che máy bơm, hồ nước; Hệ thống cấp thoát nước tổng thể; Hệ thống điện toàn khu; San nền

Khối lớp học, khối hành chánh; Khối nhà bếp, phục vụ; Cổng hàng rào, nhà xe GV, nhà bao che máy bơm, hồ nước; Hệ thống cấp thoát nước tổng thể; Hệ thống điện toàn khu; San nền

01
Tháng 4/2008
330 ngày
Giá gói thầu:
 • 13.461.900.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu