Cung cấp thiết bị sửa chữa máy biến áp

Cung cấp thiết bị sửa chữa máy biến áp

01
04/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.800.000.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói