Mua sắm thiết bị Firewall cho chi nhánh mới thành lập

Mua sắm thiết bị Firewall cho chi nhánh mới thành lập

6
Quý II năm 2008
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.551.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói