Mua modem ADSL phục vụ các đợt khuyến mại MegaVNN 06 tháng đầu năm 2008

Mua modem ADSL phục vụ các đợt khuyến mại MegaVNN 06 tháng đầu năm 2008

01
14h00 ngày 28 tháng 4 năm 2008
Quý 2 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 4.000.000.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá