Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp công trình Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp công trình Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Tên dự án:Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Tên gói thầu:Xây lắp công trình Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Cục thuế tỉnh Quảng Trị số 91 Lê Duẩn-TX Đông Hà-Tỉnh Quảng Trị
17/03/2008 đến 01/04/2008
1.000.000 (VND)
01/04/2008 09:00
01/04/2008 09:00