Tư Vấn Thiết Kế

Tư Vấn Thiết Kế

03
Quý I/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 207941000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói