Cung cấp cầu đo điện trở cho Điện lực Gò Vấp

Cung cấp cầu đo điện trở cho Điện lực Gò Vấp

01
Tháng 04/20085 đến tháng 05/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 120.000.000 (VND)
 • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói