Mua sắm hàng hóa Thiết bị

Mua sắm hàng hóa Thiết bị. Thời gian tổ chức đấu thầu Quý II năm 2008.

01
Quý II năm 2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.960.051.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói