Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

2
quý II và III năm 2008
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.504.265.002 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá