Thông báo mời thầu gói thầu: Bảo trì hệ thống 195 ATM và các thiết bị đi kèm trang bị năm 2006

Thông báo mời thầu gói thầu: Bảo trì hệ thống 195 ATM và các thiết bị đi kèm trang bị năm 2006

Tên dự án:Bảo trì hệ thống 195 ATM và các thiết bị đi kèm trang bị năm 2006
Tên gói thầu:Bảo trì hệ thống 195 ATM và các thiết bị đi kèm trang bị năm 2006
Nguồn vốn:Vốn tự có
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Tài vụ kho quỹ – Văn phòng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tầng 12A tháp A Tòa nhà 191 Bà Triệu Hà Nội. Điện thoại 04-2200517 hoặc 2200422 xin số lẻ 570
17/03/2008 đến 07/04/2008
1.000.000 (VND)
07/04/2008 14:00
07/04/2008 14:00