Cung cấp tủ điện hạ áp trọn bộ, áptômát, cầu chì tự rơi, chống sét van, sứ đứng 22kV và sứ chuỗi 22kV

Cung cấp tủ điện hạ áp trọn bộ, áptômát, cầu chì tự rơi, chống sét van, sứ đứng 22kV và sứ chuỗi 22kV

04
04/2008-05/2008
04 tuần
Giá gói thầu:
 • 622.711.200 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói