Thiết bị chống sét lan truyền 3 pha-40A

Thiết bị chống sét lan truyền 3 pha-40A

1
Tháng 5/2008
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 165.000.000 (VND)
 • 135.000.000 (VND)
 • 195.000.000 (VND)
 • 165.000.000 (VND)
 • 240.000.000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói