Cung cấp và lắp đặt thiết bị báo cháy

Cung cấp và lắp đặt thiết bị báo cháy

Gói thầu số 8
Quý II năm 2008
60
Giá gói thầu:
 • 82357000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói