TV1: Khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công

TV1: Khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công

01
Quý II/2008
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 108.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói