Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 8: Bảo hiểm công trình. Đường NT 18 Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 8: Bảo hiểm công trình. Đường NT 18 Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Tên dự án:Đường NT 18 Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
Tên gói thầu:Gói thầu số 8: Bảo hiểm công trình
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo tỷ lệ phần trăm
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý các dự án đầu tư – Số 02 Phan Đình Phùng, Thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Điện thoại: 060.212146 – Fax: 060.866900
04/04/2008 đến 17/04/2008
0.00 (VND)
17/04/2008 08:00
17/04/2008 08:00