Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

01
Quý III – IV/2008
Kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình đến khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng
Giá gói thầu:
 • 257.067.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói