Gói số 1: Cung cấp thiết bị chống sét lan truyền qua đường điện lưới

Gói số 1: Cung cấp thiết bị chống sét lan truyền qua đường điện lưới

1
Quý 2, 3 – 2008
Quý 2, 3 – 2008
Giá gói thầu:
 • 840000000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói