Mua sắm thiết bị điện ngoài nhà máy thủy điện Nậm Toóng

Mua sắm thiết bị điện ngoài nhà máy thủy điện Nậm Toóng

NT-10
10/2008-12/2008
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 16.094.377.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói