Mua sắm xe ô tô tập lái

Mua sắm xe ô tô tập lái

gói thầu số 1
tháng 05 và 06 năm 2008
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.123.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu