Cung cấp linh kiện, thiết bị để nghiên cứu giải pháp chống sét, sử dụng pin mặt trời và truyền số liệu qua đường điện thoại không dây trong phòng

Cung cấp linh kiện, thiết bị để nghiên cứu giải pháp chống sét, sử dụng pin mặt trời và truyền số liệu qua đường điện thoại không dây trong phòng

1
30-5-2008
5 ngày
Giá gói thầu:
 • 164000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói