Gói thầu 06 : “Mua sắm máy bộ đàm cầm tay công suất nhỏ hơn 40W”

Gói thầu 06 : “Mua sắm máy bộ đàm cầm tay công suất nhỏ hơn 40W”

01
Quý III năm 2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 280.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói