G.T EPC Thuộc D.A “Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng”

G.T EPC Thuộc D.A “Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng”

G.T EPC: Khảo sát địa chất công trình, thiết kế, thi công xây lắp, cung cấp lắp đặt thiết bị, vận hành và chuyển giao công nghệ

Thuộc D.A “Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng”

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Bên mời thầu: Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 08/4/2008 đến trước 14 giờ, ngày 22/4/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng, số 146 đường Hai Bà Trưng, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Điện thoại: (079) 614575; Fax: (079) 614575

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 22/4/2008.