Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

04
Tháng 6-7/2008
270 ngày
Giá gói thầu:
 • 36.622.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói