Khối lớp học 18 phòng; Nhà xe GV, HS; Sân bê tông, hàng rào; Cấp thoát nước tổng thể Trường THCS Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Khối lớp học 18 phòng; Nhà xe GV, HS; Sân bê tông, hàng rào; Cấp thoát nước tổng thể Trường THCS Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

01
Tháng 6-7/2008
270 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.800.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu