Tháo dỡ, di dời đường dây trung hạ thế và trạm biến áp

Tháo dỡ, di dời đường dây trung hạ thế và trạm biến áp

1
9 giừ 00 phút ngày 27/6/2008
150
Giá gói thầu:
 • 1903995000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá