Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà làm việc; Hội trường; Nhà xe 2 bánh CBCNV, cổng hàng rào, sân đường; San nền Phòng Nông nghiệp huyện Cai Lậy

Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà làm việc; Hội trường; Nhà xe 2 bánh CBCNV, cổng hàng rào, sân đường; San nền Phòng Nông nghiệp huyện Cai Lậy. Trụ sở làm việc Phòng Nông nghiệp huyện Cai Lậy

Tên dự án:Trụ sở làm việc Phòng Nông nghiệp huyện Cai Lậy
Tên gói thầu:Nhà làm việc; Hội trường; Nhà xe 2 bánh CBCNV, cổng hàng rào, sân đường; San nền Phòng Nông nghiệp huyện Cai Lậy
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Ban quản lý các dự án đầu tư huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Số 5/100 đường 30/4, Khu 3, Thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy; điện thoại 073.829898; Fax 073.826662
21/04/2008 đến 05/05/2008
1.000.000 (VND)
05/05/2008 14:00
05/05/2008 14:00