Giám sát thi công xây dựng

Giám sát thi công xây dựng

08
Quý II/2008
theo thực tế
Giá gói thầu:
 • 293.146.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm