Xây lắp công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường và gia cố lề đoạn Km21+300-Km29+500, Quốc lộ 60, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

Xây lắp công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường và gia cố lề đoạn Km21+300-Km29+500, Quốc lộ 60, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

01
Tháng 7 năm 2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 5288515000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá