Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu mua sắm thùng chứa rác

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu mua sắm thùng chứa rác. Quy hoạch Môi trường Đô thị tỉnh Long An

Tên dự án:Quy hoạch Môi trường Đô thị tỉnh Long An
Tên gói thầu:Gói thầu mua sắm thùng chứa rác
Nguồn vốn:Viện trợ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Số 19, đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thị xã Tân An, tỉnh Long An.
28/04/2008 đến 13/05/2008
500.000 (VND)
13/05/2008 09:00
13/05/2008 09:00