Thông báo mời thầu gói thầu: Gói số 3

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói số 3, Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nhánh, đường vành đai cụm công nghiệp Phú Hội

Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nhánh, đường vành đai cụm công nghiệp Phú Hội
Tên gói thầu:Gói số 3
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Số 371-đường Thống Nhất-Thị trấn Liên Nghĩa-huyện Đức Trọng-tỉnh Lâm Đồng
23/10/2008 đến 10/11/2008
500.000 (VND)
10/11/2008 09:00
10/11/2008 09:00