Tư vấn giám sát xây dựng công trình

Tư vấn giám sát xây dựng công trình

01
Quý III/2008
Từ khi bàn giao mặt bằng đến khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng
Giá gói thầu:
 • 9.919.290 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm