Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

01
Quý III/2008
Từ khi bàn giao mặt bằng đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng
Giá gói thầu:
 • 1.758.591 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói