Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

1
23/6/2008
Bắt đầu từ khi khởi công đến lúc kết thúc công trình đưa vào sử dụng và 12 tháng bảo hành
Giá gói thầu:
 • 1.875.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm