Hợp đồng xây dựng chương trình đào tạo và đề cương chi tiết cho chuyên ngành kỹ thuật điện, Điều khiển tự động

Hợp đồng xây dựng chương trình đào tạo và đề cương chi tiết cho chuyên ngành kỹ thuật điện, Điều khiển tự động

4.2-A
Quý I/2009
1 quý (quý 4)
Giá gói thầu:
 • 21.000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói