Thông báo mời thầu GT: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin

Thông báo mời thầu GT: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin. Tăng cường trang thiết bị công nghề thông tin cho các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ năm 2008

GT: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin
Thuộc D.A: Tăng cường trang thiết bị công nghề thông tin cho các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ năm 2008
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu: Trung tâm tin học
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 10 giờ 00 ngày 28/04/2008 đến 14 giờ 00 ngày 14/05/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Trung tâm tin học – Bộ KH&CN, phòng 414 39 Trần Hưng Đạo, TP. Hà Nội. ĐT: (04) 9438058; Fax: (04) 9436706

Giá bán: 500.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 14/05/2008