Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

KT-AN
Tháng 10-11/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 53099968 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói