Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt thiết bị

Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt thiết bị

BH-QN2
tháng 11-12/2008
theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 59186802 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói