Dịch vụ ủy thác nhập khẩu, phân phối, bảo quản và điều chuyển thuốc ARV cho dự án

Dịch vụ ủy thác nhập khẩu, phân phối, bảo quản và điều chuyển thuốc ARV cho dự án

06
Q2-3/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 45.416 (USD)
 • Viện trợ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói