Tư vấn Thẩm tra dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Phân bón NPK

Tư vấn Thẩm tra dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Phân bón NPK

7
Quý IV/2008
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 96.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EC
  Trọn gói