Mua hộp cáp phục vụ cho các công trình cải tạo sửa chữa mạng cáp phụ đợt 1năm 2008

Mua hộp cáp phục vụ cho các công trình cải tạo sửa chữa mạng cáp phụ đợt 1năm 2008

01
14h00 ngày 4 tháng 8 năm 2008
Tháng 8 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 639.834.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói