Thông báo mời thầu gói thầu: Khối lớp học 24 phòng, san nền, cổng hàng rào, sửa chữa khối A, sửa chữa khối B, sửa chữa khối C, máy bơm chữa cháy Trường TH Trừ Văn Thố 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Thông báo mời thầu gói thầu: Khối lớp học 24 phòng, san nền, cổng hàng rào, sửa chữa khối A, sửa chữa khối B, sửa chữa khối C, máy bơm chữa cháy Trường TH Trừ Văn Thố 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Tên dự án:Trường Tiểu học Trừ Văn Thố 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Tên gói thầu:Khối lớp học 24 phòng, san nền, cổng hàng rào, sửa chữa khối A, sửa chữa khối B, sửa chữa khối C, máy bơm chữa cháy Trường TH Trừ Văn Thố 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Ban quản lý các dự án đầu tư huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Số 5/100 đường 30/4, Khu 3, Thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy; điện thoại 073.829898; Fax 073.826662
05/06/2008 đến 20/06/2008
1.000.000 (VND)
20/06/2008 14:00
20/06/2008 14:00