kiểm toán công trình

kiểm toán công trình

Gói thầu số 10
tháng 12/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 79566000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói