Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng

Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng

CT-MRTV-08
9/2208
720 ngày
Giá gói thầu:
 • 601803000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói