Tư vấn đấu thầu

Tư vấn đấu thầu

2
Quý IV/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 17.693.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm