Thông báo mời thầu gói thầu: Hạng mục phụ của UBND xã Hiệp An TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

Thông báo mời thầu gói thầu: Hạng mục phụ của UBND xã Hiệp An TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

Tên dự án:Hạng mục phụ của UBND xã Hiệp An TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Hạng mục phụ của UBND xã Hiệp An TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty CP Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Dương số 7 đường Cách Mạng Tháng 8, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Điện thoại: 0650.825923 Fax: 0650.822004
02/06/2008 đến 17/06/2008
1.000.000 (VND)
17/06/2008 09:00
17/06/2008 09:00